Samla in och förmedla samtycke (Swedish)
M
Written by Marcus Johansson
Updated over a week ago

Sedan GDPR trädde i kraft behöver annonsörer inhämta samtycke från sina besökare för att använda cookies och rikta marknadsföring baserat på tidigare besök hos annonsörens sajt.

Det rekommenderade sättet att inhämta samtycke är med hjälp av en så kallad CMP (Consent Management Platform), som ser till att det hela sker på ett korrekt vis. Många CMP stödjer också den industristandard som har växt fram för att signalera samtycke på ett standardiserat och spårbart sätt mellan olika aktörer, kallad TCF (Transparency & Consent Framework).

För att retargeting med BidTheatre ska fungera så väl som möjligt, är det rekommenderat att använda en CMP med stöd för TCF, och att använda ett segment-script från BidTheatre som är förberett för att ta emot TCF-värdet från sajtens CMP.

CMP

Vi supportar annonsörer i att få en CMP på plats efter bästa förmåga. Se https://iabeurope.eu/cmp-list/ för en lista över CMP-plattformar som stödjer TCF. BidTheatre använder själva CookieBot (www.cookiebot.com).

Script från BidTheatre

Segment-scriptet skall vara utrustat med parametrarna:

&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_30}

Om ert befintliga script saknar dessa är det rekommenderat att ta ut ett nytt segment-script från BidTheatre DSP. I bästa fall kan CMP med automatik sätta in genererade TCF-värden i detta script, men det är tänkbart att handpåläggning behövs för att åstadkomma detta. Vi hänvisar till dokumentationen för respektive CMP.

Did this answer your question?